Plan Tadilatı - F21c22b1a Pafta, 1716 Ada, 4,5,6,7,15 Ve 16 Parsel

19.12.2013
Bağcılar Mahmutbey Mahallesi F21c22b1a pafta, 1716 ada, 4,5,6,7,15 ve 16 parsel sayılı taşınmazların, idari tesis alanında kalan kısımlarının, dini tesis alanına alınması şeklindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanınca, 27.10.2013 tarihinde aynen onanmıştır.

5216 sayılı yasa gereği onaylanan 1/1000 ölçekli İmar Plan paftası, 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereğince, 25.11.2013 günü, Belediye binası zemin katında askıya çıkartılmıştır.