Yapı ve Zemin Laboratuvarının Akredite Edilmesi

06.08.2014
BAŞAK A.Ş. Yapı ve Zemin Laboratuvarına TÜRKAK tarafından aşağıdaki Deney Kapsamlarına göre akredite kararı alınmıştır.

http://www.turkak.org.tr/online/search/akredite.asp?action=search&language=0&acc_nr=AB-0769-T&city=0&country=0&app=1509&udk_type=0&keyword=&company_name=  

TS EN ISO/IEC 17025:2012 - Deney Laboratuvarı
Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler Deney Adı Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standardlar, işletme içi metodlar)
Taze Beton

 

Taze betondan numune alma

TS EN 12350-1

 

Taze betonda çökme (slump) tayini

TS EN 12350-2

 

Dayanım deneylerinde kullanılacak deney numunelerinin hazırlanması ve kürlenmesi

TS EN 12390-2

Sertleşmiş Beton

 

Deney Numunelerinin Basınç Dayanımı Tayini

TS EN 12390-3

 

Karot Numuneler - Karot Alma, Muayene ve Basınç Dayanımının Tayini

TS EN 12504-1
TS EN 13791 Madde 7.1-Madde 7.2
 

 

Tahribatsız Deneyler- Geri Sıçrama Değerinin Tayini

TS EN 12504-2
 

Beton Çelik Çubuklar

 

Numune Alma

TS 708 Madde 8.1.2

 

Çelik Çubukta Çekme Deneyi (Oda Sıcaklığında, Maksimum 600kN’a kadar)

TS EN ISO 15630-1 Madde 5
TS EN ISO 6892-1

KAPSAM SONU